"Zbójecka Familia" ze Starego Bystrego w czarnodunajeckim kościele

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śpiewali pięknie, żałujcie żeście nie słyszeli....

Etykiety: , , , ,